இலுப்பை எண்ணெயின் பயன்கள்

Mahua oil

இலுப்பை எண்ணெய்- வியக்க வைக்கும் மருத்துவ பயன்கள்!

நமது முன்னோர்களும் சித்தர்களும் சொல்லி எழுதி வைத்துச் சென்ற அருமையான ஒரு மருந்து இந்த இலுப்பை எண்ணெய். இலுப்பை மரத்தின் விதைகளிலிருந்து இந்த எண்ணெயானது தயாரிக்கப்படுகிறது. இது நெய்...
Venkat
3 sec read
Exit mobile version