கடலை மிட்டாய்

கடலை மிட்டாய்!-செய்முறையும் அற்புதமான பயன்களும்.

கடலை மிட்டாய்!! இது “ஏழைகளின் பாதாம்” என்று அழைக்கப்படுகிறது.மேலும்,இது பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரியை விட சத்துக்கள் நிறைந்தது, ஊட்டச்சத்து மிக்கது என ஆய்வுகளால் உணர்த்தப்படுகிறது. நாகரீக உலகில் ஏற்பட்டுள்ள...
Venkat
5 sec read
Exit mobile version